אחריות תאגידית


דו״ח אחריות תאגידית של חברת מלח הארץ בע״מ

 

יעדי פיתוח (Sustainable s'SDG, Goals Development) אשר פורסמו על ידי האו"ם ב – 2015 , לסגירת פערי הפיתוח בעולם עד שנת 2030.

 

היעדים כוללים בין השאר התייחסות לסוגיות צמצום אי-שוויון, חינוך, תשתיות, צמיחה כלכלית, מאבק נגד שינוי האקלים ועוד.