בכל שלבי מחזור חיי המלח, מלח הארץ מחויבת לפעול בהגינות, באמינות, במקצועיות, ולהעניק מפגש חיובי עם לקוחותיה השונים, תוך יצירת שותפות ארוכת טווח ובכך לממש את חזונה "מלח לחיים בעולם"